Inloggen kandidaten    contact en route    T+31(0)346 333 333  

Interventieteam

De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar snel op. Zo snel dat managers en organisaties onder zware druk kunnen komen te staan. Om goed te blijven presteren zijn aanpassingen van de organisatie vaak noodzakelijk.

De Veghte signaleert deze situatie en introduceert interventieteams: zeer ervaren deskundigen, die in teamverband snel en doeltreffend een gewenste verandering of ontwikkeling bewerkstelligen.

Hoe werkt het interventieteam?

Een interventieteam van de Veghte stelt in een relatief korte maar intensieve periode een diagnose van de problematiek en doet een voorstel hoe de geconstateerde problemen aan te pakken en structureel te verbeteren. De basis van het interventieteam wordt gevormd door een “rode draad”; een projectleider met affiniteit met de betrokken organisatie. De kennis op deelgebieden wordt door de overige deelnemers van het team geleverd.

Elk probleem is anders. Voor het doorvoeren van veranderingen zijn specifieke competenties bij de betrokken managers vereist.

Terug naar Interimmanagement

 

Vragen? Bel ons 0346 - 33 33 33

 

De Veghte stelt passende interventieteams samen.
In elk team zijn vertegenwoordigd:

 • de pur-sang people manager en cultuurveranderaar
 • de zorginhoudelijk deskundige
 • de coach
 • de opleider en trainer
 • de financieel expert
 • de logistiek expert

Afhankelijk van de aard van de problematiek verschilt de samenstelling van het team, en daarmede dus ook de nadruk op specifieke aandachtsgebieden. De voordelen:

 • binnen een relatief korte tijd wordt intensief aan de verander- en verbeterdoelstellingen gewerkt
 • de organisatie ondergaat de verandering kort maar krachtig
 • er wordt op maat gebruik gemaakt van de expertise van diverse managers met hun eigen specialisme, die gezamenlijk de meerwaarde van het team vormgeven
 • door diepgaand in te grijpen, wordt verankering beter bewerkstelligd
 • de kosten worden binnen een korte termijn gemaakt en zijn uiteindelijk lager door de efficiency en voortvarendheid van de aanpak