Inloggen kandidaten    contact en route    T+31(0)346 333 333  

Nieuwsbrief Kerstmis 2015

 

Kerstmis 2015

Header: Strandfoto

Een mooie traditie

Het begint een traditie te worden om voor de Feestdagen een nieuwsbrief te maken. Daarmee realiseer ik me ook dat 2015 tot een einde is gekomen. 

Het is een jaar vol uitdagingen geweest, waarin de Veghte in toenemende mate haar robuustheid en slagkracht heeft kunnen bewijzen. Veel opdrachten, waar de nodige creativiteit en doorzettingsvermogen aan te pas diende te komen.

Uiteraard veel vraag vanuit de langdurige zorg, maar ook vanuit de ziekenhuizen waar met name het Medisch Specialistisch Bedrijf hoog op de agenda staat.

Wij verheugen er ons in toenemende mate op dat opdrachtgevers de Veghte weten te waarderen als een betrouwbare en consistente partner. Dit heeft geresulteerd in een breed pallet van zowel interim-, projectmanagement- en search- als onderzoeks/advies- en coaching- en trainingsopdrachten.

     

De keuze om ons inhoudelijk te versterken en verdiepen blijkt een succesvolle te zijn. We zijn daar erg blij mee. Niet alleen omdat het zakelijk een goede keuze blijkt, maar ook omdat we hiermee een speelveld hebben gecreëerd waarop we zelf graag actief zijn en waarde kunnen toevoegen.

In 2016 zullen we de ingezette koers verder uitbouwen. Daarnaast willen we de relatie met onze associés verder ontwikkelen en waar nodig anders vorm geven. Belangrijke uitgangspunten zijn; kwaliteit, samenwerking, meer inhoud aan het netwerk en niet in de laatste plaats, gelijke tred houden met de vraag in de markt.

Mede namens mijn collega’s van de Veghte wens ik iedereen hele fijne feestdagen in goede gezondheid en in warmte en geluk van gezin, familie en vrienden.

Bert Blankestijn

 


 

Bloggen met Skipr

Bloggen is een prima manier om jezelf of je organisatie op de kaart te zetten. Dat kan op een eigen blog, maar ook als gastblogger op bestaande websites. Wie goede blogs aanlevert, vergroot de kans op publicatie aanzienlijk. Maar waar moet een goede blog aan voldoen? En wat moet je beslist niet doen? Maaike Zweers en Ana Karadarevic, redacteurs van Skipr, helpen je graag. 

Datum: 7 maart 2016
Start: 16.00 uur 
Tijdsduur: 20.00 uur
Locatie: de Veghte in Soesterberg

Deze bijeenkomst vol tips en trucs bieden wij je kosteloos aan. Voor de inwendige mens wordt gezorgd! 

Opgeven kan door je aan te melden bij Kirsten op vanheerde@deveghte.nl.

En….we beloven niets, maar wellicht belandt je blog vervolgens op Skipr.nl.

 KookOok

Tijdens onze netwerkbijeenkomst van 8 december jl. hebben we smaakvol kennis gemaakt met een nieuwe cateraar KooKooK, de horeca afdeling van Magis020 in Amsterdam. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen hier de kans zich te ontwikkelen in rollen en taken binnen de catering en horeca. Een onderdeel hiervan is het (voor)bereiden van smakelijke gerechten, onder de bezielende leiding van topchef Rudolf Westerlink (06-10063586).

Wij steunen dit initiatief van harte en bevelen deze fantastische cateraar graag aan. En kijk ook eens op de website van Magis020, www.magis.nu
WNT

In augustus 2015 hebben wij een memorandum rondgestuurd inzake de veranderingen in de WNT (Wet Normering Topinkomens).

Destijds was deze informatie gebaseerd op het ontwerpbesluit dat er toen lag. Vers van de pers kunnen wij melden dat deze week de feitelijke regeling is gepubliceerd. De in het eerdere ontwerpbesluit genoemde maxima zijn ongewijzigd gebleven. Nadere bestudering moet uitwijzen of er nog anderzijds wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht. 

Voor nadere informatie klik hier.

Uiteraard kun je hierover ook met ons contact opnemen.Netwerkbijeenkomsten 

Ook aankomend jaar zullen we met plezier doorgaan met het organiseren van de netwerkbijeenkomsten voor onze associés. Regelmatig hebben wij de vraag gekregen een andere dag te plannen dan de dinsdagavond, met name vanwege de drukte in het verkeer en de daarbij behorende reistijd. Wij hebben daarom besloten de bijeenkomsten voortaan op woensdagavond te houden. 

Hieronder volgt een overzicht van data in 2016, reserveer deze alvast in je agenda als je van de partij wilt zijn. Kirsten stuurt steeds een herinneringsmail met informatie over het programma en de vraag of je aanwezig zult zijn. We starten met inloop en maaltijd om 18.30 uur.

24 februari
20 april
29 juni
28 september
30 november

Graag tot ziens op één van deze data!

 

      

Facilitair weer betekenisvol

Een van onze associés, Judy Alkema, schreef een essay in Skipr 12 over betekenisvol huishouden. Judy Alkema werkt als organisatie adviseur en interim manager in het facilitaire domein in de zorg.

Zij denkt met medewerkers, cliënten, management en bestuur na over richting en inrichting van organisatie en de balans tussen beheersen en verbinden; hand op de knip en aandacht voor de menselijke maat. Presentie, menslievende zorg en ‘denken met’ in plaats van ‘denken voor’ zijn uitgangspunten in haar werk. Naast een facilitaire achtergrond is zij bij het SIOO geschoold in veranderkunde (Advanced Change Methodologies). Daarvoor deed zij onderzoek naar goede huishoudelijke zorg die bijdraagt aan welzijn en herstel in langer durende zorg. Dat onderzoek vormt de basis van dit essay. 

Hoe Facilitair weer betekenisvol kan worden

In een instelling voor geestelijke gezondheidszorg ben ik op zoek naar betekenisgeving van facilitair. Aan tafel zitten zeven ervaringsdeskundigen; een van de facilitair coördinatoren en het hoofd Hoteldienst. Anette, een ervaringsdeskundige, neemt het woord. Ze vertelt over haar ervaringen tijdens haar opname. Daarvoor was ze verpleegkundige, ook in deze instelling. “Er zaten sloten op de keukenkastjes. Soms kreeg ik om zes uur het warme eten echt niet door mijn keel.  Als ik dan om negen uur ’s avonds een cracker wilde, moest ik naar de verpleging om dat te vragen. Dat is toch geen eigen regie? En er zijn twee toiletten in de gang. Een voor personeel, die zit op slot en een voor patiënten, die is voor mij bedoeld. Als je met een depressie bent opgenomen, vindt je het blijkbaar niet meer erg om naar een vies toilet te gaan. En een paar weken ervoor had ik nog een sleutel van het personeelstoilet!” Ik vraag me af hoe het kan dat we dit als instelling niet in de gaten hebben, terwijl we zeggen dat onze cliënten centraal staan. We staan weer met beide benen op de grond.

Voor het uitgraven van betekenisvolle huishoudelijke zorg heb ik gesprekken gevoerd aan de keukentafel op afdelingen in instellingen in de langdurende zorg. Gesprekken met zorgwerkers, facilitaire werkers en cliënten met als doel om goede zorg te onderzoeken. Het helpt om een beetje (normatief) te porren; soms zijn mensen niet meer gewend hun mening te geven, soms hebben ze daar ook helemaal geen belang bij. Dat leverde verrassende inzichten op voor alle deelnemers. En daarna bleek soms wat intelligente ongehoorzaamheid nodig om te doen wat goed is omdat het systeem deze goede zorg niet altijd ondersteunt. Door de keukentafelgesprekken leerden werkers beter zien en luisteren, cliënten werden mondiger en de (huishoudelijke) zorg werd van meer betekenis.

Hele essay lezen? Klik dan hier.


 

Nieuw In voor Zorg! Programma

Vanaf 1 januari 2016 komt er subsidie beschikbaar voor het nieuwe programma van In voor Zorg!. Dit programma is gericht op het verbeteren van de kwaliteit in organisaties die vallen onder de “Wet langdurige zorg”(Wlz).

In eerste instantie richt het programma zich op de ouderenzorg in verpleeghuizen met als speerpunten:

  • Optimale samenwerking tussen cliënt, informele zorg en zorgverlener (de sleutel naar kwaliteit van leven);
  • Veilige zorg;
  • Meer ruimte voor - en kwaliteit van – professionals;
  • Goed bestuurlijk leiderschap (governance);
  • Openheid en transparantie.

Het nieuwe programma bundelt bestaande kennis van en over de sector en biedt organisaties in de langdurige zorg praktische ondersteuning om de kwaliteit  te verbeteren. de Veghte is, zoals ook in het vorige programma, een van de partijen die kandidaten voor opdrachten mogen leveren.

Als je nog niet hebt aangegeven voor deze opdrachten in aanmerking te willen komen, horen wij dat graag.