Inloggen kandidaten    contact en route    T+31(0)346 333 333  

Maatwerktrainingen Allround Serviceverlener Care

Nederland maakt een significante herinrichting van de langdurige zorg door. Deze herinrichting is niet alleen kosten gedreven maar wordt ook in belangrijke mate beïnvloed door de steeds mondiger wordende cliënt die zelf in regie wil blijven. Als gevolg hiervan moet de zorgverlening van aanbodgericht handelen transformeren naar vraaggericht inspelen op de wensen van de cliënt. Maar tegelijkertijd dient men de hiermede gepaard gaande kosten te beperken. Dit betekent een kwalitatief goed aanbod formuleren, dat vanuit professionele ondersteuning voor een belangrijk deel wordt ingevuld door de naaste omgeving.

Deze transformatie heeft grote invloed op zorgorganisaties en haar medewerkers. Een andere manier van denken, resulterend in een andere vorm van dienstverlening is de uitdaging. De in het verleden opgedane kennis en ervaring is voor een belangrijk deel niet meer valide; kwaliteit in combinatie met een grote mate van flexibiliteit, klantgerichtheid en zelfstandigheid is het adagium.

Dit vergt veel van de managers; modern leiderschap met veel aandacht voor de zelfstandige ontwikkeling van de medewerkers, maar ook van de medewerkers in het zorgproces, het maken en nakomen van met de cliënt en zijn/haar directe omgeving gemaakte afspraken zijn het vertrekpunt.

De Veghte Academie heeft een groot aanbod aan workshops en korte trainingen voor zorgorganisaties die belang hebben bij de ontwikkeling van nieuwe zorgmedewerkers. Deze workshops of trainingen kunnen op maat worden toegesneden op de behoeften van de organisatie en zijn doorontwikkeld uit de door AWZW ontwikkelde opleiding op MBO-3 niveau, “Allround Serviceverlener Care”.

 

Deze workshops of trainingen zijn ontwikkeld op basis van ultra moderne leermethoden en bestaan uit één of meerdere workshopdagen, praktijkopdrachten en een e-learningmodule. De Veghte weet vanuit haar ervaring in de ondersteuning van grote organisatiekantelingen hoe belangrijk het op de juiste wijze scholen van management en medewerkers is. Daarmede wordt de kanteling in de organisatie ook daadwerkelijk geborgd. Graag adviseren wij u hierover.

 


 

Maatwerktraining per functie:


Deelmodules:

AWZW

De Academie voor Wonen, Zorg & Welzijn (AWZW) is een landelijk werkende academie, die innovatieve opleidingen en maatwerktrajecten ontwikkelt en op de markt brengt. Hiermee wil zij de sector een stevige impuls geven met als missie richting de cliënt “Midden in het leven blijven staan”. Richting medewerkers willen zij aantrekkelijke functies creëren voor mannen en vrouwen “met het hart op de goede plaats”. De maatwerktrajecten vanuit AWZW worden i.s.m. de Veghte Academie uitgevoerd. 

Vilans
Vilans is specialist in het ontwikkelen en helpen toepassen van kennis die de langdurende zorg verbetert. Vilans heeft meegedacht in de stuurgroep bij de ontwikkeling van de opleiding ASC. Vilans heeft een gevalideerde effectmeting ontwikkeld waarmee de onderwijskundige-, en bedrijfskundige effecten en cliënttevredenheid kan worden gemeten van onderwijs interventies.