Bestuursvoorzitter

Bestuursvoorzitter

Stichting LOOP Bestuursvoorzitter

Voor de Stichting LOOP werft de Veghte een Voorzitter van het Bestuur.

Stichting LOOP is de brancheorganisatie voor registerpodologen, podoposturaal therapeuten, voetkundig adviseurs en voetkundig sportadviseurs. LOOP staat voor Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie. Stichting LOOP behartigt de zakelijke en professionele belangen van haar leden. Niet alleen bewaakt zij het kwalitatieve profiel van de aangeslotenen maar faciliteert zij ook een totaalpakket aan ondersteunende diensten, waaronder het instant houden van het Register, contacten met de zorgverzekeraars, patiëntorganisaties en overige stakeholders. Jaarlijks organiseert LOOP een aansprekend congres. Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit 4 leden. De intentie bestaat om dit op korte termijn uit te breiden naar 5 en vervolgens op termijn -afhankelijk van de uitdagingen die er dan nog liggen- terug te gaan naar 3. De bestuursleden worden benoemd door de Raad van Aangeslotenen.

 

Opdracht

Van de Voorzitter wordt verwacht dat in de eerste anderhalf jaar na benoeming wordt geoogst waar in de interim periode van het Bestuur veel voorwerk voor is verricht op het gebied van de herpositionering van de stichting, de versteviging van het kwalitatieve profiel van de aangeslotenen en het creëren van extra marktkansen. Daartoe zijn mensen en middelen beschikbaar.

 

Kern/doel van de functie

De Bestuursvoorzitter;

  • is het gezicht van de organisatie naar buiten en onderhoudt contacten met o.a. de achterban, zorgverzekeraars en politieke beleidsmakers;
  • geeft leiding aan de medewerkers van de organisatie, bepaalt de agenda, verdeelt efficiënt de voorkomende werkzaamheden tussen Bestuur, Raad van Aangesloten en de personele staf, waaronder de beleidsregisseur;
  • zit bestuursvergaderingen voor en representeert LOOP op relevante momenten, is aanspreekpunt voor de Voorzitter van de Raad van Aangeslotenen;
  • stelt jaarlijks het budget samen, is met de penningmeester aanspreekpunt voor de accountant en kascommissie;
Bedrijf: 
Stichting LOOP
Status vacature: 
vervuld
Sluitingsdatum: 
31 juli 2019