Businesscontroller

Businesscontroller

Ziekenhuis Gelderse Vallei Businesscontroller

Voor het Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn wij op zoek naar een Businesscontroller.

Ziekenhuis Gelderse Vallei is een modern ziekenhuis. Patiënten kunnen hier terecht voor bijna alle medische specialismen. Het ziekenhuis heeft een groot aantal subspecialisaties en werkt samen met andere (zorg)organisaties. Zo levert het ziekenhuis een volledig pakket aan professionele zorg, onderzoek en behandeling en kan de patiënt met al zijn zorgvragen terecht. Het ziekenhuis vervult daarmee een belangrijke regionale functie.

Je ondersteunt en adviseert met jouw expertise en op heldere wijze het management bij de uitvoering van de planning & control cyclus. Hiervoor verstrek je gevraagd en ongevraagd (periodieke) rapportages tijdig aan het management en de Raad van Bestuur van o.a. productie, investeringen en exploitatie. In het kader hiervan heb je regelmatig afstemming met verschillende afdelingen; hierdoor ben jij op de hoogte van de informatiebehoefte. Je onderzoekt kansen en bedreigingen, in- en externe ontwikkelingen en wet- en regelgeving binnen je vakgebied en vertaalt deze naar consequenties, mogelijkheden en verplichtingen voor de organisatie. Ook zorg je voor de technische totstandkoming en doorontwikkeling van verschillende begrotingsmodellen. Onderdelen van je takenpakket zijn verder het opstellen van kostprijzen, uitvoeren van benchmarks en uitvoeren van interne verrekensystematiek. Je beoordeelt nieuwe projecten op financiële haalbaarheid, voert de projectadministratie uit met betrekking tot investeringen, je coördineert het investeringstraject, bewaakt de investerings-budgetten en stelt adviezen ten behoeve van besluitvorming op. Daarnaast ga je ook deelnemen aan projectgroepen vanuit je eigen vakgebied en in het kader van kwaliteitsbewaking doe je verbetersuggesties aan je leidinggevende, het hoofd business control.

De afdeling financiën, informatie & control (FIC) van Ziekenhuis Gelderse Vallei bestaat uit een manager FIC en de afdelingen businesscontrol, zorgadministratie, crediteuren- en debiteurenadministratie, medische administratie en financiële administratie. Het team business control bestaat uit ongeveer 7 medewerkers.

Bedrijf: 
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Locatie: 
Ede
Status vacature: 
vervuld
Sluitingsdatum: 
31 juli 2019