Hoofd Businesscontrol

Hoofd Businesscontrol

Ziekenhuis Gelderse Vallei Hoofd Business Control

Voor het Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn wij op zoek naar een Hoofd Businesscontrol.

Ziekenhuis Gelderse Vallei is een modern ziekenhuis. Patiënten kunnen hier terecht voor bijna alle medische specialismen. Het ziekenhuis heeft een groot aantal subspecialisaties en werkt samen met andere (zorg)organisaties. Zo levert het ziekenhuis een volledig pakket aan professionele zorg, onderzoek en behandeling en kan de patiënt met al zijn zorgvragen terecht. Het ziekenhuis vervult daarmee een belangrijke regionale functie.

Als hoofd business control is het jouw uitdaging om zorg te dragen voor een optimale dienstverlening van je afdeling door middel van een efficiënt en effectief werkende bedrijfsvoering en planning & control cyclus, die geborgd is in de organisatie. Hiervoor geef je dagelijks leiding aan de ongeveer 7 medewerkers van het team Business Control. Jij zorgt voor de optimale inzet van je personeel in een goed werkklimaat waarin iedereen doelmatig en met plezier kan functioneren. Daarbij blijf je in gesprek met je medewerkers over hun functioneren en hun ideeën en maak je bespreekbaar wat men nodig heeft. Daarnaast zorg je voor het actueel houden van ons beleid. Je signaleert hiervoor tijdig actuele ontwikkelingen en belegt vervolgens dat relevante onderwerpen verwerkt worden in beleidsvoorstellen die bijdragen aan het verwezenlijken van de organisatiedoelen. Je adviseert gevraagd en ongevraagd over het strategisch beleid en het ontwikkelen van tactisch beleid. Door jouw expertise is de inrichting van de planning & control cyclus in lijn met de koers van de organisatie en de vigerende wetgeving. Je draagt zorg voor de realisatie van het jaarplan, controle op de budgetten teneinde overschrijding te voorkomen en de tijdige en correcte aanlevering van de gevraagde managementinformatie volgens de planning & control cyclus. Daardoor heeft de Raad van Bestuur en het management adequate en betrouwbare stuurinformatie in handen voor de bedrijfsvoering met effectief uitgewerkte marktvisie, business- en bedrijfsdoelstellingen en onderbouwde plannen.

Je ontvangt hiërarchisch leiding van de manager FIC. De afdeling financiën, informatie & control (FIC) van Ziekenhuis Gelderse Vallei bestaat uit een manager FIC en de afdelingen businesscontrol, zorgadministratie, crediteuren- en debiteurenadministratie, medische administratie en financiële administratie.

 

Bedrijf: 
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Locatie: 
Ede
Status vacature: 
vervuld
Sluitingsdatum: 
31 juli 2019