Klantgroepmanager Amsta Karaad

Klantgroepmanager Amsta Karaad

Voor Amsta werft de Veghte een Klantgroepmanager Amsta Karaad, de klantgroep die zorg biedt aan mensen met een verstandelijke beperking.

Functie

De vacature betreft de positie van Klantgroepmanager voor de klantgroep Amsta Karaad. Amsta Karaad is de klantgroep voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking.

Bij Amsta Karaad is in 2016 gestart met de vormgeving van de zelforganisatie van teams en een reorganisatie van het management. Dit betekent dat de focus op dit moment vooral ligt op de doorontwikkeling en inbedding van zelforganisatie bij de teams. Daarnaast is in de afgelopen jaren veel aandacht uitgegaan naar verbeteringen op het gebied van financiën en kwaliteit van zorg; verbeteringen die in de komende tijd verder moeten worden uitgebouwd en verankerd.

U maakt deel uit van het MT van Amsta en u werkt nauw samen met de collega’s in het MT. Samen met hen voelt u zich mede verantwoordelijk voor het beleid op concernniveau. U draagt actief bij aan multidisciplinaire samenwerking in het MT. U ressorteert rechtstreeks onder -en u legt verantwoording af aan- de Raad van Bestuur.

Amsta

Amsta biedt zorg en ondersteuning aan iedereen in Amsterdam die om welke reden dan ook niet in staat is zijn of haar leven op eigen kracht vorm te geven. Het uitgangspunt is dat bij alles steeds de vraag wordt gesteld: "Leiden de keuzes die wij maken tot meer welzijn en geluk voor onze cliënt?" Amsta wil bijdragen aan de ontwikkeling van een zorgzame infrastructuur in Amsterdam, waardoor mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en zo volwaardig mogelijk kunnen deelnemen aan de Amsterdamse samenleving.

Profiel

U heeft terdege kennis en een duidelijke visie op de actuele ontwikkelingen in de verstandelijk gehandicaptenzorg. U onderscheidt zich door uw resultaat- en oplossingsgerichtheid en u bent gedreven om op innovatieve wijze beleid te ontwikkelen en te implementeren. U heeft regelmatig overleg met de cliëntenraad; u hecht veel belang aan (mede)zeggenschap en participatie van cliënten.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau op het gebied van gezondheidszorg (aangevuld met een relevante managementopleiding) en/of bedrijfskunde.
 • Bewezen succesvolle leidinggevende expertise (minimaal 150 fte, indirect), verkregen in een qua cultuur en structuur vergelijkbare organisatie binnen of buiten de zorg.
 • Bedrijfskundig sterk onderlegd, ervaring in het sturing geven aan -en implementeren van- complexe verandertrajecten, sterk in het schakelen tussen zorgprocessen, kwaliteit, productie en bedrijfsvoering.
 • Kan zich inleven in de positie van de cliënt en diens naastbetrokkenen.
 • Organisatiesensitief, scherpe politieke antenne in combinatie met een goed ontwikkeld gevoel voor mensen met hun specifieke belangen en drijfveren.
 • Uitstekende communicator, in staat om duurzame en effectieve relaties op te bouwen en te onderhouden in een dynamische omgeving.

Kerncompetenties

 • Stevige en enthousiaste persoonlijkheid, daadkrachtig, concreet en helder.
 • Verbinder en teamspeler, stevige gesprekspartner, gelooft in de kracht van samenwerken en optimaal gebruik maken van elkaars kennis en kwaliteiten.
 • Heeft een scherp oog voor de externe ontwikkelingen, weet kansen te benutten en te verzilveren.
 • Geeft leidinggevenden de verantwoording die zij aankunnen, biedt hen de ruimte en geeft hen vertrouwen, ziet wat zij nodig hebben om optimaal te kunnen presteren.
 • Uitstekend in staat om samen te werken met behandelaren en andere professionals, om hun inzet en deskundigheid optimaal te benutten.
 • Specifiek voor klantgroep Amsta Karaad: heeft oog voor de kennisontwikkeling en –borging op het gebied van mensen met een verstandelijke beperking en de vertaling hiervan naar de teams.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de aard en zwaarte van de functie. De functie is ingeschaald op niveau FWG 75 conform de CAO VVT. Daarnaast biedt Amsta een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

 

Bedrijf: 
Amsta
Locatie: 
Amsterdam
Status vacature: 
vervuld
Sluitingsdatum: 
16 maart 2018