Manager Wijkverpleging

Manager Wijkverpleging

Voor IJsselheem is de Veghte op zoek naar een Manager Wijkverpleging met humor en lef.

IJsselheem is een gezonde en vitale zorgorganisatie. Een organisatie waar eigenaarschap, persoonlijk leiderschap en gelijkwaardigheid niet slechts theoretische begrippen zijn, maar waar dit inmiddels in de fundamenten is verankerd. In de organisatie staat de bedoeling voorop en wordt deze breed gedragen door haar medewerkers. Dit vertaalt zich in het elkaar herhaaldelijk hierop bevragen en aanspreken met als resultaat de best mogelijke aandacht en liefde voor de cliënt.

Wij komen graag in contact met kandidaten die hier enthousiast van worden en een bijdrage willen leveren aan het verder ontwikkelen van een toekomstbestendige, waarde toevoegende en liefdevolle organisatie.

Kern/doel van de functie

 

  • Verantwoordelijk voor kwalitatief hoogwaardige, innoverende, effectief en efficiënt georganiseerde wijkverpleging, waar wij onze cliënten een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg bieden en er aan bijdragen dat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen;
  • Verantwoordelijk voor de duurzaamheid van de pijler door o.a. omzetverhoging, schaalvergroting of samenwerking in de regio met inachtneming van doelmatigheid, efficiency en productiviteit;
  • Stimuleren van zorginhoudelijke ontwikkelingen en bedrijfsmatige aansturing;
  • Verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van wijkverpleegkundigen en het samenspel met het wijkzorgteam en de regionale samenwerkingsrelaties zoals casemanagers dementie, huisartsen, apothekers, ziekenhuis;
  • Samen met behandelaren in staat om ook complexe zorg thuis te bieden in een multidisciplinaire setting;
  • Samen met de teamcoaches en overige collega’s van de ondersteunende diensten & bedrijfsvoering voorwaarden creëren voor, ondersteuning bieden aan en ontzorgen van de zorgteams;
  • Faciliterende rol richting de teams: ruimte scheppen, randvoorwaarden creëren, als hitteschild fungeren. In afstemming met teamcoach over exacte rolverdeling en nabijheid ten opzichte van teams;
  • Inspirator voor vernieuwingen, ontwikkelingen en veranderingen die de zorg aan cliënten verbetert, medewerkers ontlast of doelmatigheid verhoogt;
  • Als lid van het Management Team (kompascirkel) medeverantwoordelijk voor het opstellen van het strategische beleid van IJsselheem, en specifiek verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en implementatie van het strategische beleid binnen de pijler Wijkverpleging;
  • In afstemming met de raad van bestuur vertegenwoordigen van de organisatie in externe onderhandelingen en diverse externe contacten zoals bijv. in het kader (het aangaan van) samenwerkingsverbanden en/of het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

 

DOWNLOAD HIERONDER HET UITGEBREIDE ZOEKPROFIEL

 

Bedrijf: 
IJsselheem
Locatie: 
Zwolle e.o.
Status vacature: 
vervuld
Sluitingsdatum: 
10 mei 2019