Regiomanager bij Noorderbreedte

Regiomanager bij Noorderbreedte

Voor Noorderbreedte, een grote ouderenzorg organisatie met locaties in voornamelijk het noordelijk deel van Friesland, is de Veghte op zoek naar een regiomanager voor de regio noordwest Friesland (in totaal 6 locaties in Harlingen, St. Annaparochie, Franeker en Terschelling)

De organisatie

Noorderbreedte biedt complexe (ouderen)zorg in Fryslân voor korte of voor langere tijd. De organisatie is met 16 locaties goed vertegenwoordigd in het noordelijk deel van Friesland. Eén locatie is gevestigd op Terschelling en het centrale kantoor bevindt zich in Leeuwarden.

Noorderbreedte is een besloten vennootschap waarvan de aandelen worden gehouden door de Stichting Zorgpartners Friesland. Naast Noorderbreedte behoren tot deze groep Medisch Centrum Leeuwarden B.V. en Tjongerschans B.V. (ziekenhuis in Heerenveen).

De Raad van Bestuur van Noorderbreedte bestaat uit Saskia van Opijnen (voorzitter) en Henri Janssen (lid, a.i.). Per maart 2018 kent Noorderbreedte een Management Team waarin naast de bestuurders, drie regiomanagers, de manager GRZ, medische dienst en behandelaren en managers klant & kwaliteit en HR & organisatieontwikkeling zitting hebben. Zij worden ondersteund door de bestuurssecretaris. Elke regiomanager is verantwoordelijk voor een aantal locaties en tevens een zorgdomein. Op elke locatie is er een multidisciplinair kernteam van professionals en management, dat het functioneren van de locatie borgt en verbetert.

De organisatie ontwikkelt zich als expert in complexe (langdurige) zorg. Voorbeelden hiervan zijn aandachtsgebieden als Dementie, Korsakov, Huntington en Gerontopsychiatrie. Daarnaast beschikt de organisatie over een zeer actieve poot kortdurende ouderenzorg (GRZ en ELV).

In totaal beschikt de organisatie over circa 1.200 bedden en biedt zij met ca. 2.000 medewerkers vooral intramuraal (ca. 1.250 cliënten) zorg en ondersteuning in haar verzorgingsgebied. De organisatie beschikt over een gezonde solvabiliteit van 39,2% (in percentage omzet, cf. definitie van het Waarborgfonds). De solvabiliteit in percentage van het balanstotaal bedraagt 24,6%. De totale inkomsten bedragen ca. € 117 mio. Over 2018 heeft Noorderbreedte een gezonde financiële ontwikkeling doorgemaakt. De in deze alinea genoemde gegevens zijn ontleend aan het jaarverslag 2017.

Bij Noorderbreedte wordt gewerkt vanuit de visie dat mensen, die in een bepaalde periode afhankelijk zijn van zorg, zoveel mogelijk zichzelf kunnen zijn. Men is daarbij gericht op tevreden cliënten en familie, tevreden medewerkers, goede financiële resultaten en waardering vanuit de omgeving.

De visie van Noorderbreedte

Iedere dag een waardevolle dag, voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Dáár zetten wij ons met hart en ziel voor in. We vinden het belangrijk dat de mensen die onze zorg ontvangen, zoveel mogelijk zichzelf kunnen zijn. Bewoners zijn bij ons in veilige handen, steeds kijken we hoe het nog beter kan. We luisteren naar het levensverhaal van bewoners en wat zij (nog) belangrijk vinden in hun leven. Continu zijn we hierover in gesprek met bewoners, familie, vrienden, vrijwilligers en met elkaar. Om zo de beste persoonsgerichte zorg waar te maken. We doen ons werk eerlijk, samen, vanuit het perspectief van bewoners en met plezier. Want die waardevolle dag geldt voor ons allemaal!

Strategie, beleid en resultaten

Liefdevolle, persoonsgerichte verpleeghuiszorg bieden vanuit de hartenwens van cliënten. Dáár gaan we voor, dat is onze drijfveer. Samen met cliënten, naasten en andere betrokkenen willen we van elke dag een waardevolle dag maken. Om dat te bereiken, hebben we in 2017 onze strategische koers voor de komende jaren verwoord: Expeditie 2020. Met deze expeditie investeren we in drie thema’s: het versterken van cliënt en kwaliteit van zorg, het versterken van medewerkers én een duurzame bedrijfsvoering. In totaal hebben we 13 speerpunten geformuleerd, jaarlijks krijgen bepaalde speerpunten extra focus.

Situatieschets

De organisatie bevindt zich momenteel in een transitie naar zelforganisatie waarin eigenaarschap wordt belegd en de verantwoordelijkheden verschuiven van het management (lijn) naar de teams en de medewerkers zelf. De zorgverlening aan de cliënt staat centraal. Het management en de ondersteunende diensten hebben binnen de organisatie een ondersteunende rol en zorgen dat de medewerkers in het primair proces hun werk optimaal kunnen doen.

De regiomanager vormt voor diens operationele terrein een team waarin de belangrijke operationele disciplines worden samengebracht. Dit multidisciplinaire regioteam vormt de leidende coalitie van de regiomanager en zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de opdracht waar zij voor staan. De aansturing van de regio gebeurt op zodanige manier dat “samen aan het roer” en “wie het weet mag het zeggen” daadwerkelijk invulling krijgen. Goede samenwerking met en tussen de zorgprofessionals en behandelaren inclusief de medische dienst is daarbij van groot belang. De regiomanager rapporteert als voorzitter van het regioteam aan de Raad van Bestuur.

Ten aanzien van het zorgdomein is de regiomanager vooral verantwoordelijk voor de ontwikkeling en borging van het betreffende domein binnen de organisatie; samen met de andere spelers voor het betreffende zorgdomein zorgt de regiomanager voor actuele, passende en daadwerkelijk toegepaste gedeelde opvattingen ten aanzien van dat zorgdomein en het borgen dat Noorderbreedte op dit vlak ‘state of the art’ zorg verleent.

De besluitvorming vindt zoveel mogelijk dichtbij de cliënt door de zorgprofessionals plaats vanuit het principe maximale ruimte voor vakmanschap en regelruimte dicht bij de cliënt. De missie van Noorderbreedte, “iedere dag een waardevolle dag, voor iedereen bij Noorderbreedte - cliënten, medewerkers en vrijwilligers - waarbij iedereen zoveel mogelijk zichzelf kan zijn”, staat hierbij voortdurend centraal.

Functie

De regiomanager is integraal verantwoordelijk voor het resultaat van de regio op gebied van financiën, kwaliteit en veiligheid, tevredenheid (cliënten en naasten), betrokkenheid en bevlogenheid (medewerkers en vrijwilligers) en marktaandeel. Stuurt leidinggevenden en/of zelfsturende zorgteams in een moderne coachende stijl aan en geeft, als lid van het MT en het strategieteam, vorm en inhoud aan de doelstellingen van de organisatie. Is daarmee mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het strategisch beleid en de resultaten van Noorderbreedte als geheel. De regiomanager heeft daarnaast een eigen zorgdomein waar hij verantwoordelijkheid voor draagt.

De kerntaken en resultaatgebieden zijn in hoofdlijnen de volgende:

 • Draagt zorg voor -en bewaakt- de kwaliteit van zorg en dienstverlening.
 • Stimuleert innovatie en beleidsontwikkeling.
 • Geeft leiding met een goede balans tussen sturing en coaching.
 • Draagt zorg voor een gezonde bedrijfsvoering.
 • Stemt af en werkt samen met interne en externe partijen.

Functie-eisen

Voor de functie van regiomanager zijn wij op zoek naar kandidaten die zich herkennen in het volgende profiel:

Weten;

 • Academisch werk- en denkniveau, aangevuld met een managementopleiding op post-hbo niveau
 • Bedrijfskundige kennis
 • Bewezen verstand van de financieringsstromen in de ouderenzorg
 • Kent de ouderenzorg en weet wat er op stapel staat
 • Heeft een uitgesproken visie op welzijn / iedere dag een waardevolle dag maken en de noodzaak dat iedereen daar van is
 • Heeft verstand van veranderen
 • Weet hoe om te gaan met professionals
 • Kent de professionele ruimte van de verschillende professionals
 • Heeft kennis van medezeggenschap en haar organen
 • Weten hoe je balans kunt houden
 • Ervaring met planning en roostering en capaciteitsmanagement

Kunnen;

 • Veranderingen helpen begrijpen
 • Veranderingen helpen onomkeerbaar te maken
 • Opgewekt en vrolijk zijn en kijken naar oplossingen en ‘hoe wel’
 • Begripvol op weerstand, maar ook doelgericht en koersvast blijven
 • Medewerkers gidsen en meenemen naar de toekomst
 • Verbinden, samenwerken en samenwerking bevorderen
 • Eerlijk en integer zijn
 • Goed en duidelijk communiceren
 • Grenzen stellen en bewaken
 • Respecteert van nature de professionele ruimte

Zijn;

 • Helder en duidelijk
 • Geduldig
 • Analytisch
 • Doel- en resultaatgericht
 • Zelfstandig en besluitvaardig
 • Relativerend, enthousiasmerend en humoristisch
 • Sociaal, proactief en verbindend (zowel in- als extern)
 • Leiderschap; stimulerend, overtuigend en gezaghebbend
 • Oplettend in de aansturing en bewaking van kwaliteit
 • Signaleert kansrijke ontwikkelingen
 • Volhardend en waar nodig ook geduldig
 • Systematisch en ordelijk
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Zelfreflectief en leren

Doen;

 • Helder en duidelijk communiceren
 • Betrouwbaarheid in woord en gedrag tonen
 • Leiderschap laten zien door voor te doen wat helpend is (voorbeeldgedrag)
 • Aan het werk
 • Aandacht voor dat wat goed gaat
 • Lichtheid bewaren

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de aard en zwaarte van de functie. De CAO VVT is van toepassing. De functie is ingedeeld in FWG 75 Het betreft hier een fulltime dienstverband van 36 uur per week. Bij indiensttreding zal in eerste instantie een contract voor de duur van 1 jaar worden aangeboden, welke na afloop hiervan bij gebleken geschiktheid kan worden omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Procedure

De procedure wordt begeleid door Esther van Zwol ondersteund door Peggy Adriaens. Kandidaten kunnen solliciteren door hun CV en begeleidende motivatie (in één document) te verzenden via deze link. De uiterste inzenddatum is 25 februari 2019.

Op basis van de ontvangen kandidaatstellingen wordt een selectie gemaakt en kandidaten uitgenodigd voor kennismaking bij de Veghte Werving en Selectie.

Na deze kennismaking, zal een selectie worden gemaakt van de kandidaten die op CV worden voorgedragen aan de opdrachtgever. Op basis van deze CV presentatie wordt de keuze gemaakt welke kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een gesprek bij de opdrachtgever.

Een volledig assessment zal onderdeel uitmaken van de procedure.

Tot slot winnen wij gaarne bij tenminste twee voormalige werkgevers referenties in. In overleg met de opdrachtgever en u wordt dit referentie onderzoek voor of na het assessment uitgevoerd.

De afronding van de procedure ligt voor een belangrijk deel in handen van Noorderbreedte en bestaat uit het overeenkomen van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en het opstellen van de arbeidsovereenkomst. Er wordt gestreefd naar een zo spoedig mogelijke indiensttreding.

Contact

Esther van Zwol

Partner

 

Peggy Adriaens

Management assistent

 

de Veghte Werving & Selectie

Amersfoortsestraat 15

3769 AD Soesterberg

T:  0346 – 33 33 33

W: http://www.deveghte.nl/

E:  info@deveghte.nl

Bedrijf: 
Noorderbreedte
Locatie: 
NW Friesland
Status vacature: 
vervuld
Sluitingsdatum: 
25 februari 2019