Strategisch HR adviseur

Strategisch HR adviseur

Voor IJsselheem in Kampen is de Veghte op zoek naar een Strategisch HR adviseur.

Functie & context

De Strategisch HR-adviseur vormt een onderdeel van het zelforganiserende HR-team. Het team is adviseur, expert en geweten op het HR-vakgebied en versterkt (team)leiders, teams en medewerkers. Vanuit het HR-team vervul je een HR-advies rol binnen minimaal één klant team en (tijdelijke) rollen binnen (strategische) HR-projecten. Samen met andere Strategische adviseurs van IJsselheem vorm je een organisatie breed strategisch team dat aan het managementteam adviseert. Door de ontwikkeling van de organisatie IJsselheem en het werken met de principes vanuit zelforganisatie heeft het HR-team op strategisch niveau een aantal HR-doelen te realiseren. Jouw rol in het HR-team is om samen met ons te komen tot een strategisch abstractieniveau.

Je formuleert, ontwikkelt, realiseert en bewaakt met het team de HR-doelen. Je inspireert en gidst in het kader van HR-ontwikkeling. Ook ben je alert op dysfunctionele afleiding uit externe- en interne omgeving. Deze maak je bespreekbaar om op die manier samen steeds de juiste prioriteiten te stellen. Daarnaast draag je vanuit expertise, kennis en ervaring bij aan optimale besluitvorming op het gebied van Mens & Organisatie. Je bent een HR-business partner van de Raad van Bestuur en ondersteunt en coacht management en teams bij de totstandkoming van HR visie en strategisch beleid binnen IJsselheem.

IJsselheem

IJsselheem is zorgaanbieder voor ouderen in de gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle. De wens of behoefte van de cliënt is altijd het uitgangspunt voor de zorg- en dienstverlening die zij bieden. Met veertien locaties zijn zij in alle gemeentekernen vertegenwoordigd. In en vanuit de locaties bieden zij zorg, wonen, welzijn en behandeling. Daarnaast leveren zij thuiszorg. Ook beschikt IJsselheem over grote deskundigheid op het gebied van ziekenhuis gerelateerde zorg, revalidatie en paramedische behandeling.

Profiel

Je bent een strategische sparringpartner, vakinhoudelijk expert en een inspiratiebron voor het HR- team. Je hebt een relevante academische opleiding afgerond, bijvoorbeeld richting HR, bedrijfskunde of psychologie. Je hebt brede en actuele HR kennis en vaardigheden, o.a. op het gebied van organisatie-inrichting & -ontwikkeling (structuur, cultuur, besturing & werkprocessen), bemensingsvraagstukken, & teamsamenstelling (incl. strategische personeelsplanning), beloningsmanagement, duurzame inzetbaarheid, talentmanagement en HR-systemen. Ruime ervaring met strategische HR-thema’s en projectmanagement binnen grotere (zorg)organisaties is vereist.

Je weet met een koel hoofd en een warm hart de visie, ambitie en waarden van IJsselheem uit te dragen binnen het zelf-organiserend werken. Je hebt een rol in vernieuwing en innovatie op HR- gebied en zet samen met het HR-team vervolgstappen in het HR-ontwikkelmodel. Je beschikt over veranderkundige-, organisatie-inrichtings-, organisatieontwikkelings- en bedrijfsmatige vaardigheden. Ervaring met ontwikkelingsgerichte zelforganisatie is wenselijk. Je bent sterk in het stellen van prioriteiten en werkt in verbinding met anderen. Ook heb je kennis van en ben je bekend binnen relevante netwerken.

Arbeidsvoorwaarden

IJsselheem biedt een ambitieuze werkomgeving waar je vanuit je eigen deskundigheid en persoonlijkheid een wezenlijke rol krijgt in de bijzondere en uitdagende klus waar zij voor staan in de ouderenzorg. Het salaris is conform de CAO voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. De functie is ingedeeld in FWG 65. De aanstelling is per direct voor de periode van 12 maanden. Het betreft hier functie voor 32 tot 36 uur per week. Er bestaat een mogelijkheid op verlenging van het contract.

Bedrijf: 
IJsselheem
Locatie: 
Kampen
Status vacature: 
vervuld
Sluitingsdatum: 
09 februari 2018