Teamcoach

Teamcoach

Voor RIBW Arnhem & Veluwe Vallei is de Veghte op zoek naar een tweetal Teamcoaches, elk verantwoordelijk voor 7 tot 10 zelforganiserende teams.

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei (RIBW AVV) is al ruim 25 jaar een vaste waarde daar waar het gaat om de steun en begeleiding van een kwetsbare groep mensen in onze samenleving.

De organisatie werkt vanuit de missie: ‘herstellen en weer meedoen’. RIBW AVV ondersteunt en begeleidt jongeren vanaf 11 jaar, volwassenen en ouderen die langere tijd psychiatrische of ernstige psychosociale problemen hebben bij wonen, leven en werken. RIBW AVV is ambitieus en wil dé specialist zijn in herstel-ondersteunende begeleiding. Medewerkers zijn gedreven en betrokken en zetten zich volop in om cliënten de best mogelijke ondersteuning te geven. RIBW AVV werkt continu aan innovatieve en betere zorg en ontwikkelt nieuwe woon- en begeleidingsconcepten om de zelfredzaamheid van de cliënten te vergroten.

De veranderingen in de zorg, het beleid en de financiering zijn divers en RIBW AVV speelt daarop in met een platte organisatiestructuur en de keus voor zelforganiserende teams. Na een intensieve oriëntatiefase, is in 2018 een programma opgezet om proeftuinen te benoemen die aan de slag zijn gegaan met zelforganisatie volgens het Stermodel van Pierre van Amelsvoort. RIBW AVV heeft de ambitie om medio 2019 zelforganisatie volledig te hebben ingevoerd.

Het RIBW AVV stelt zich middels haar missie, visie en kernwaarden graag nader aan je voor.

 

Waar we voor staan: zijn wie je bent

Kwetsbare mensen begeleiden om weer betekenisvol mee te doen in de maatschappij: dat is waar RIBW AVV voor staat. Dit is specialistisch werk. Wij doen dat bij voorkeur bij cliënten thuis of, indien nodig, in een beschermde omgeving. Dankzij onze begeleiding krijgen ze weer grip op hun eigen leven en werken ze aan een zinvolle rol in de samenleving. 

Onze missie: herstellen en weer meedoen

RIBW AVV ondersteunt en begeleidt jongeren vanaf 11 jaar, volwassenen en ouderen, die langere tijd psychiatrische of ernstige psychosociale problemen hebben bij wonen, leven en werken. In een beschermde woonomgeving of ambulant aan huis. Met onze specialistische begeleiding ontwikkelen cliënten zelf de gereedschappen waarmee zij de regie over hun eigen leven duurzaam kunnen voeren en (weer) mee kunnen doen in de samenleving.

Onze visie: iedereen mag er zijn

Een samenleving waarin voor iedereen plek is, waar iedereen zich thuis voelt en meedoet naar eigen vermogen. Daar werken we aan, samen met onze cliënten. We geloven in hun kracht en stimuleren hun mogelijkheden. Zo helpen we cliënten hun waardigheid, maatschappelijke rol en levenslust terugvinden. In onze werkwijze staat het herstelproces van cliënten centraal. We creëren een steunende omgeving, waarin cliënten hun eigen talenten verder kunnen ontwikkelen, rekening houdend met hun kwetsbaarheid.

Krachtige kernwaarden

Met onze kernwaarden als kompas zorgen we voor resultaten van betekenis voor onze cliënten.

Zelf: we waarderen en stimuleren de eigenheid en kracht van ieder mens.

Samen: we zijn ons bewust van de meerwaarde van samenwerking. We denken in netwerken en het verbinden daarvan.

Stabiliteit: we versterken de stevigheid die ieder mens in de basis nodig heeft. Een fundament voor verdere ontwikkeling.

Ontwikkeling: we blijven zoeken naar mogelijkheden om onszelf en onze dienstverlening te verbeteren.

Motto

Ons motto is: zijn wie je bent. We kijken steeds naar de mens achter de cliënt, medewerker of samenwerkingspartner.

Ambitie

Het is onze ambitie dé specialist in herstel-ondersteunende begeleiding te zijn. Onze medewerkers zijn gedreven. Zij zetten zich volop in om cliënten de best mogelijke ondersteuning te geven. We werken continu aan innovatieve en betere zorg en ontwikkelen nieuwe woon- en begeleidingsconcepten om de zelfredzaamheid van onze cliënten te vergroten. We investeren in de ondersteuning van activiteiten die herstel en eigen regie bevorderen. Niet voor, maar vooral met en door onze cliënten. Dat doen we in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners, op basis van kerncompetenties. Voor cliënten is meedoen en participeren in de samenleving vanzelfsprekend. Onze organisatie is eenvoudig, helemaal gericht op de ondersteuning van het herstel van onze cliënten. Dat doen we duurzaam: gericht op langetermijnresultaten voor onze cliënten, door de inzet van goed opgeleide en bevlogen professionals. De grote inbreng en betrokkenheid van cliënten, die zelf steeds meer de regie over hun eigen ontwikkeling voeren, maakt ons trots. 

Het organogram van RIBW Arnhem & Veluwe Vallei ziet er als volgt uit:

RIBW AVV biedt specialistische begeleiding aan circa 2400 cliënten. Zij beschikt hiertoe over ongeveer 600 medewerkers en werkt nauw samen met diverse ketenpartners. RIBW AVV is actief in de volgende gemeenten; Arnhem, Overbetuwe, Lingewaard, Rheden, Ede, Wageningen, Rhenen, Westervoort, Renkum, Duiven, Doesburg, Rozendaal, Renswoude en Zevenaar.

 

Functie & opdracht

Het RIBW AVV is onderweg van zelfstandige naar zelforganiserende teams, dit vraagt een andere houding, gedrag en competenties van haar medewerkers. Zij moeten immers leren om de complexiteit van samenwerken, elkaar aanspreken en het samen regelen te omarmen en dit mag niet ten koste gaan van de geleverde kwaliteit. Daarnaast wordt van de teams verwacht dat zij meer nog dan voorheen in kunnen spelen op de klantvraag en de steeds veranderende vraag van de stakeholders. Deze transitie vraagt om een stevige coach, die helpt, steunt, begeleid en soms de weg wijst maar het niet zelf gaat oplossen.

Als Coach ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van 7 tot maximaal 10 teams (circa 45 teams). Zelf ben je onderdeel van een team van ca. 6 coaches.

 

Profiel

Voor de functie van Teamcoach zijn wij op zoek naar kandidaten, die zich herkennen in het volgende profiel.

Als coach ben je in staat om naast en op het speelveld je rol te vervullen. Je voelt je rol van nature aan en weet wat er nodig is om de teams te laten excelleren. Afhankelijk van de omstandigheden ben je vanuit je rol als coach soms ook de spelverdeler, misschien ook wel eens de laatste man, maar een plek op de tribune kan ook heel goed passend zijn. Graag gaan we het gesprek hierover met je aan.

Functie eisen:

 • een afgeronde relevante HBO opleiding en een aanvullende relevante coachopleiding/-training
 • ruime ervaring in het coachen van teams en individuen
 • ervaring in het coachen van teams richting zelforganisatie
 • kennis van verschillende methodieken om groepsprocessen te begeleiden

Competenties:

 • je bent laagdrempelig en wint snel vertrouwen;
 • je hebt een coachende en resultaatgerichte leiderschapsstijl;
 • je motiveert en stimuleert en zet de teams aan om zelf met oplossingen te komen;
 • je bent sociaal vaardig, tactvol en kunt goed luisteren;
 • je bent doortastend en denkt in oplossingen;
 • je neemt het initiatief, bent vindingrijk en ondernemend,
 • je bent innovatief en herkent en benut kansen;
 • je bent klantgericht, dienstverlenend en kwaliteitsbewust;
 • sensitief naar mens en organisatie, een teamspeler en netwerker;
 • je kunt doelgericht en efficiënt werken en levert resultaten binnen de afgesproken tijd;
 • je maakt duidelijke afspraken en ziet toe op een evenwichtige taakverdeling;
 • je bent communicatief en overtuigend;
 • je hebt lef om buiten de gebaande paden te denken en te handelen.

 

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn op basis van de CAO GGZ en is gewaardeerd in FWG 55/60. Geboden wordt een dienstverband van 24-28 uur per week voor de duur van 1 jaar met de intentie om dit te zijner tijd om te zetten naar een dienstverband voor onbepaalde tijd.

 

Procedure

De procedure wordt begeleid door Esther van Zwol en Peggy Adriaens. Kandidaten kunnen solliciteren door hun CV en begeleidende motivatie (in één document) te verzenden via

deze link De uiterste inzenddatum is 1 januari 2019.

Op basis van CV en begeleidende motivatie zal een selectie worden gemaakt van de kandidaten, die wij voor een nadere kennismaking bij ons op kantoor uitnodigen.

Volgend op deze gesprekken wordt de keuze gemaakt welke kandidaten op CV worden voorgedragen aan de opdrachtgever. Vanuit deze voordracht zal in overleg met de opdrachtgever een selectie worden gemaakt van kandidaten die zullen worden uitgenodigd voor de verdere selectieprocedure bij de opdrachtgever.

Tot slot winnen wij gaarne bij tenminste twee voormalige werkgevers referenties in. In overleg met de opdrachtgever en u wordt dit referentie onderzoek voor of na het assessment uitgevoerd.

De uiteindelijke afronding van de procedure ligt voor een belangrijk deel in handen van het RIBW AVV en bestaat uit het overeenkomen van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en het opstellen van de arbeidsovereenkomst. Er wordt gestreefd naar een zo spoedig mogelijke indiensttreding.

Voor verdere vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen.

Telefoon                      0346 – 33 33 33

E-mail:

Esther van Zwol           vanzwol@deveghte.nl

Peggy Adriaens            adriaens@deveghte.nl

Bedrijf: 
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
Locatie: 
Arnhem
Status vacature: 
vervuld
Sluitingsdatum: 
01 januari 2019