Verkoop & Netwerk regisseur

Verkoop & Netwerk regisseur

Perspekt

Voor Perspekt, zoeken wij een zelf startende, seniore medewerker met executiekracht en verkoop skills, een Verkoop & Netwerk regisseur.

PREZO Care is de nieuwste loot aan de keurmerkboom van Perspekt. Met PREZO Care werkt de organisatie aan kwaliteit aan de hand van verhalen van alledag uit de zorgpraktijk. Het is een vernieuwend denk- en werkmodel dat vanuit de dagelijkse werkelijkheid een meervoudig beeld geeft van de kwaliteit en het kwaliteitsbewustzijn binnen de zorgorganisatie.

“Perspekt werkt vanuit de intentie dat uw zorg, ondersteuning of hulp écht iets moet opleveren voor uw cliënten of klanten. En daarmee natuurlijk voor uw organisatie. PREZO is op deze fundamenten gestoeld. Om nóg dichter bij het waarderen van de essentie te komen, hebben wij PREZO Care ontwikkeld – een kwaliteitsmodel waarmee u aan kwaliteit werkt aan de hand van de verhalen uit uw alledaagse praktijk.”

Functie
Het in de markt zetten van een innovatief nieuw product, zoals PREZO Care, vraagt om een proactieve benadering van de markt. Hiervoor zijn wij opzoek naar een Verkoop & Netwerk regisseur.

Wie ben je
Als Verkoop & Netwerk regisseur draag je zorg voor de verkoop en marketing van PREZO Care. Jij bent de aanjager en initiator, maar ook de luis in de pels als het gaat om klantgerichtheid en het bewerken van de markt en je weet dit gedrag en deze overtuigingen tot in de haarvaten van de organisatie te verankeren.

Je bent zichtbaar in de organisatie, laat je gevraagd en ongevraagd horen en neemt geen genoegen met halfbakken antwoorden of oplossingen. In houding en gedrag geef je het goede voorbeeld, sta je open voor anderen en ben je benaderbaar en aanspreekbaar. Je schuwt het conflict niet maar hecht aan behoud van relatie, reflectie en samen leren zijn voor jou vanzelfsprekend.

Je weet vanuit de visie, ambitie en waarden van Perspekt verbindingen te leggen tussen (potentiële) klanten, medewerkers, auditoren en de verschillende stakeholders. Je bent in staat om de rol van (verkoop)regisseur, marketeer, adviseur, netwerker, projectleider en/of sparringpartner, afhankelijk van de situatie, aan te nemen en je inzet daarop te baseren.

Je kunt snel van perspectief te wisselen en je kent de metapositie. Met je stijl van doen stimuleer en waardeer je het continu leren en weet je de kwaliteitskaders te verhelderen en te vertalen naar het dagelijkse handelen. Je weet Perspekt doelgericht te positioneren en profileren in de zorgmarkt.

Om aan deze rollen een goede invulling te kunnen geven, vinden wij de volgende kennis en betekenisvolle vaardigheden van belang:

  • je hebt een academische werk- en denkniveau;
  • je beschikt over actuele kennis en ervaring van verkoop, marketing en netwerken;
  • jouw loopbaan kenmerkt zich door een in de praktijk opgebouwd cv; met kennis van de langdurige zorg en het onderhouden van klantrelaties;
  • je hebt aantoonbare affiniteit met een vrije -maar niet vrijblijvende- rol die in belangrijke mate op eigen initiatief en creativiteit vorm en inhoud moet krijgen;
  • je begrijpt veranderkundige processen (kwaliteit en organisatie) en bent in staat in samenwerking met je collega’s bewegingen te realiseren en doelen te bereiken;
  • je bent kritisch en geeft gevraagd en ongevraagd advies; je weet dit om te zetten in doen!
  • jouw ervaring zet je als inspiratiebron in voor je collega’s en helpt daarmee Perspekt waarderend te veranderen en de gestelde ambitie te verwezenlijken;
  • je bent uitstekend in staat om samen te werken en je kennis en kunde te delen
  • je bent emotioneel en mentaal weerbaar en weet in deze transitietijd met achting van de bij verandering behorende gevoelens ook de lichtheid te behouden.

Plaats in de organisatie
Je legt inhoudelijk verantwoording af aan de directeur/bestuurder.

Visie op kwaliteit
Je herkent je in onze visie op kwaliteit, die wij als volgt hebben geformuleerd:
Kwaliteit moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van de competenties, kennis en vaardigheden van iedereen die in de zorg werkt. Kwaliteit dient te vervloeien met het dagelijks handelen en is simpelweg te vertalen naar veilig en zorgvuldig zorg verlenen op een niveau dat boven de verwachtingen van cliënt en zijn/haar omgeving uitstijgt. Kwaliteit is niet een concreet meetbaar begrip, maar is de resultante van continue dialoog tussen cliënten en medewerkers en tussen medewerkers onderling.

De organisatie
Perspekt is een kwaliteitsinstituut in de zorg. Een stichting zonder winstoogmerk, opgericht in 2003. Zij voeren audits uit, verlenen keurmerken, certificaten en ontwikkelen kwaliteitssystemen voor specifieke doelgroepen. Ook het geven van trainingen aan zorgprofessionals is een van de producten van Perspekt. Doordat zij met een participerende en deskundige blik van buiten naar binnen kijken helpen zij organisaties om ‘kwaliteit’ binnen een organisatie te ademen én te leven. In eerste instantie op de dagelijkse werkvloer, daar waar cliënten kwaliteit ervaren.

PREZO is het kwaliteitsmodel van Perspekt. Een praktische en methodische manier van denken en werken die draait om de daadwerkelijke ervaringen van mensen met een zorgbehoefte. PREZO is een dynamisch model, waardoor Perspekt voortdurend op zoek is naar innovatie van de producten. Deze moeten immers aansluiten bij de wensen van de cliënten, de organisatie en haar stakeholders. Bij Perspekt staat kwaliteit voor een persoonlijke benadering en samenwerking met haar klanten, gecombineerd met deskundigheid en professionaliteit.

Situatieschets
De kwaliteitsbeleving in de (langdurige) zorg ondergaat een paradigmashift. Waar tot voorkort wet- en regelgeving vooral maatgevend waren voor het kwaliteitsbesef van organisaties en haar medewerkers, zien we dat de kwaliteitsbeleving steeds meer van doorslaggevende betekenis wordt. Dit gegeven vraagt om een andere benadering. Kwaliteit moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van de competenties, kennis en vaardigheden van zorgmedewerkers. Kwaliteit dient te vervloeien met het dagelijks handelen en is simpelweg te vertalen naar veilig en zorgvuldig zorg verlenen op een niveau dat boven de verwachtingen van cliënt en zijn/haar omgeving uitstijgt. Kwaliteit is niet een concreet meetbaar begrip, maar is de resultante van continue dialoog tussen cliënten en medewerkers en tussen medewerkers onderling.

De in 2017, voor verschillende sectoren, geïntroduceerde kwaliteitskaders geven bijvoorbeeld handen en voeten aan het kwaliteitsbesef en handelen van vandaag. Perspekt heeft als kwaliteitsinstituut voor de zorg een trendsettende en innovatieve rol in dit nieuwe kwaliteitsdenken. Dit vergt een vernieuwende en flexibele manier van denken en aanpak voor haar medewerkers en auditoren in het bijzonder. Niet alleen in de wijze waarop zij zorgorganisaties ondersteunt in dit kwaliteitsbesef, maar ook in de wijze waarop Perspekt zelf haar diensten aanbiedt en in de praktijk brengt.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een uitdagende functie met een hoge mate van zelfstandigheid in een kleine, groeiende organisatie met enthousiaste en gedreven collega’s. Het betreft een tijdelijke aanstelling van circa 32 uur voor de duur van een jaar met uitzicht op verlenging. Je standplaats is Utrecht. Het marktconforme salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Perspekt volgt de salarisschalen van de ActiZ ondernemingsovereenkomst (afgeleid van de CAO VV&T).

Procedure
De procedure wordt begeleid door Esther van Zwol ondersteund door Peggy Adriaens. Kandidaten kunnen solliciteren door hun CV en begeleidende motivatie (in één document) te verzenden via onderstaande link. De uiterste inzenddatum is 1 januari 2019.

Wij nodigen zowel interne (auditoren) als externe kandidaten uit te reageren. Op basis van de ontvangen kandidaatstellingen wordt een selectie gemaakt en worden kandidaten uitgenodigd voor een kennismaking bij de Veghte Werving en Selectie.

Na deze kennismaking, zal een selectie worden gemaakt van de kandidaten die op CV worden voorgedragen aan de opdrachtgever. Op basis van deze CV presentatie wordt de keuze gemaakt welke kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een gesprek bij de opdrachtgever.

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Tot slot winnen wij graag bij tenminste twee voormalige werkgevers referenties in. In overleg met de opdrachtgever en u wordt dit referentie-onderzoek voor of na het assessment uitgevoerd.

De afronding van de procedure ligt voor een belangrijk deel in handen van Perspekt en bestaat uit het overeenkomen van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en het opstellen van de arbeidsovereenkomst. 

Contact
Esther van Zwol
Partner

Peggy Adriaens
Management Assistent

de Veghte Werving & Selectie
Amersfoortsestraat 15
3769 AD Soesterberg
T:  0346 – 33 33 33
W: http://www.deveghte.nl/
E:  info@deveghte.nl

Bedrijf: 
Perspekt
Locatie: 
Utrecht
Status vacature: 
vervuld
Sluitingsdatum: 
01 januari 2019