01
mei

‘Oh, ik ken nog wel een interimmer voor deze klus!’

1 mei, 2019 Opdrachtgevers blogs

Een recente steekproef onder interim-professionals in de zorg laat zien, dat ruim de helft zijn of haar huidige opdracht heeft gekregen zonder tussenkomst van een interim-managementbureau. Vaak is deze opdracht verworven via bestaande contacten met de (potentiele) opdrachtgever en in andere gevallen heeft een collega-interimmer hierin bemiddeld. Zowel vanuit het perspectief van de opdrachtgever als van de interim-professional lijkt dit een goedkope en eenvoudig oplossing. Maar is het wel een goede keuze? 

In de wetenschap dat ik schrijf vanuit het perspectief van een interim-management bureau, waag ik mij er toch aan om bij deze vorm van opdrachtverwerving en -verlening, een paar kanttekeningen te plaatsen.

Belangrijke verantwoordelijkheid

Als je als interim-professional door een opdrachtgever wordt benaderd voor een klus en je hebt er op dat moment zelf geen tijd voor, zal je de klus mogelijk doorverwijzen naar een collega. Uiteraard doe je dat omdat je de opdrachtgever en je collega-interimmer een dienst wilt bewijzen. Maar daarmee neem je – bewust of onbewust – ook een belangrijke verantwoordelijkheid op je schouders. Passen je opdrachtgever en collega wel bij elkaar? Past je collega op die specifieke klus en in de organisatie? En niet in de laatste plaats, zal je collega wel de verwachtingen waarmaken? Zijn of haar prestatie reflecteert immers ook op jou, als degene die deze relatie heeft aangedragen. Voordat je overweegt om iemand voor te dragen, zou je jezelf deze vragen moeten stellen. Vervolgens kun je besluiten of je hem of haar op een objectieve, gevalideerde basis kunt voordragen, of dat je vooral je relatie of collega een plezier wilt doen. In het laatste geval is het belangrijk te beseffen dat dat weleens anders kan uitpakken.

Belangenverstrengeling

Een tweede overweging gaf een interim-bestuurder ons recent mee. De aard van zijn opdrachten vereist dat hij met regelmaat interim-professionals moet inhuren om de klus organisatie-breed geklaard te krijgen. Zodra hij zo’n nieuwe opdracht op zijn LinkedIn profiel plaatst, wordt hij vanuit zijn netwerk benaderd door collega-interimmers die beschikbaar zijn. Begrijpelijk en voor de hand liggend, maar ook lastig. Daarom zet hij voor dergelijke interim opdrachten uitsluitend professionele bureaus in. Daarmee voorkomt hij belangenverstrengeling en een bovenmatig appèl op zijn relatie met collega’s.

Wat als je kiest voor doorverwijzen

Kies je ervoor om een van je relaties door te verwijzen naar een gerenommeerd bureau of maak je daar zelf als opdrachtgever gebruik van? Dan kies je in ieder geval voor objectiviteit en professionaliteit alsook voor het zuiver houden van je relaties met opdrachtgevers en/of collega interimmers. En ja, aan de inzet van een gespecialiseerd interim-management bureau zijn kosten verbonden. Zowel een opdrachtgever als een individuele interim-professional dient de afweging te maken welke toegevoegde waarde de inzet van een bureau oplevert; ‘value for money’ is een waardevol vertrekpunt in iedere zakelijke relatie. Wellicht dat bovenstaande overwegingen mede een bijdrage kunnen leveren aan deze afweging.

Mocht je hier eens over willen discussiëren, neem dan contact met ons op. Wij gaan het gesprek hierover graag met je aan.