Netwerkbijeenkomsten

De Veghte organiseert een aantal keer per jaar een netwerkbijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn bedoelt om onze interim- en projectmanagers te informeren over actuele ontwikkelingen in de zorg. Daarnaast bieden deze bijeenkomsten een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Naast deze reguliere bijeenkomsten, organiseert de Veghte, al of niet in samenwerking met mensen uit haar netwerk, themabijeenkomsten waarin onderwerpen voor een specifieke doelgroep aan de orde komen.

Door tussenkomst van Covid-19 en de bijbehorende beperkingen zijn in 2020 en 2021 de Netwerkbijeenkomsten (deels) niet doorgegaan. Voor 2022 komt de planning binnenkort beschikbaar.