Werkwijze

Interim- en projectmanagement

Zorgvuldige inventarisatie voor een goede start

Een zorgvuldige start is de eerste stap naar een succesvol afgeronde opdracht. Wat wilt u bereiken? Welke meerwaarde zoekt u bij de interim-manager zorg? Wat is de achtergrond van de opdracht? En wat verwacht u van de uitvoering? Wat is uw beeld van de juiste man of vrouw voor de opdracht? Samen met u komen we tijdens een zorgvuldige inventarisatie tot een heldere formulering van de opdracht, de context, de gewenste competenties en persoonlijkheid, de duur en de te bereiken resultaten.

Op basis van deze inventarisatie gaan we  aan de slag; we zoeken de juiste persoon voor de uitvoering van de opdracht en leggen de gemaakte afspraken en opdracht helder vast in een opdrachtvoorstel.

Wij zoeken de associé die perfect past

Voor de uitvoering van uw interim- of projectmanagement opdracht beschikken wij over een netwerk van aan ons verbonden interim- of projectmanagers. Wij noemen hen associés. Deze associés zijn door ons geselecteerd in een zorgvuldig kennismakingstraject, waarin competenties, ervaring en eventuele specialisaties uitvoerig aan de orde komen. Niet in de laatste plaats vinden wij de match met onze normen en waarden en onze visie op vakmanschap, kwaliteit en klantwaarde belangrijke voorwaarden voor een langdurige relatie.

Het opdrachtvoorstel voor een professioneel startpunt

Het opdrachtvoorstel vormt voor de opdrachtgever, voor de interim- of projectmanager en voor ons het professionele startpunt van een succesvolle en efficiënte opdracht binnen uw organisatie. Tijdens de opdracht hebben we regelmatig overleg met onze interim-managers en kunnen zij, indien gewenst, materiedeskundigen uit ons netwerk raadplegen. Zo staat onze interim-manager nooit alleen.

Over de duur van de opdracht, wekelijkse tijdsbeding en de hieraan verbonden kosten maken wij heldere afspraken met als basis; de inzet van een interim- of projectmanager is nooit meer of langer dan absoluut noodzakelijk. Voor onze afspraken maken wij gebruik van door de Belastingdienst goedgekeurde documenten. Hiermee kunnen wij u vrijwaren van eventuele fiscale consequenties van de inhuur via ons.

 

Werving en selectie

Het vertrekpunt van onze dienstverlening is een op maat gemaakt voorstel. In dit voorstel zetten wij onze werkwijze en de condities waaronder wij werken uiteen, zodat u exact weet wat u van ons kunt verwachten. Onze werkwijze ziet er in grote lijnen als volgt uit.

Voordat we starten, maken wij graag uitvoerig kennis met de organisatie. Luisteren, kijken, proeven en voelen, noemen we dat. Waar is de organisatie trots op, waar onderscheidt zij zich in, welke normen en waarden zijn belangrijk? Naast de match met competenties en profiel, is de match met de (mensen van de) organisatie van essentieel belang voor de succesvolle plaatsing van een nieuwe bestuurder, manager of medewerker. Na de kennismaking gaan wij aan de slag.

Wij beginnen met het samenstellen van een zoekprofiel. Een zoekprofiel bevat informatie over de organisatie en haar in- en externe ontwikkelingen, de functie en de opdracht, alsmede de functie-eisen, de competenties en het persoonsprofiel van de aan te trekken functionaris. Dit zoekprofiel wordt vooral gebruikt om potentiële kandidaten te interesseren en informeren.

Om zo snel mogelijk in contact te komen met geschikte kandidaten, maken we actief gebruik van slimme en efficiënte search methodieken. Vertrekpunt is ons eigen brede netwerk van mensen die in de zorg actief zijn en daar een brede kennis en ervaring in hebben.

Met geselecteerde kandidaten worden diepgaande selectiegesprekken gevoerd en dienen de vragen te worden beantwoord; past deze kandidaat bij uw organisatie en voldoet hij/zij aan de criteria, zoals verwoord in het zoekprofiel?

Na afronding van deze voorselectie presenteren wij aan u de resultaten. De door ons voor voordracht geselecteerde kandidaten presenteren wij middels cv en toelichtende motivatie, zodat u hieruit een selectie kunt maken van kandidaten die u wilt uitnodigen voor een verdere kennismaking.

Graag adviseren wij over de te volgen procedure binnen de organisatie, vorm en inhoud van de selectie- of kennismakingsgesprekken en overleggen wij met u of een assessment van toegevoegde waarde kan zijn. Gedurende dit hele proces zullen wij u hierin faciliteren en waar nodig adviseren. In de afsluiting van de procedure winnen wij tot slot bij tenminste twee voormalige werkgevers referenties in over de te plaatsen kandidaat.

Gedurende de eerste zes maanden na plaatsing bieden wij de kandidaat mogelijkheid aan tot coaching door een van onze ervaren managers in de zorg.